جلال حسینی: من بودم به هر قیمتی کنعانی زادگان و نوراللهی را حفظ می‌کردم