چاپ کارت پی وی سینمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …مس الیاژیتعمیر تلویزیون ال جی

دستگیری شروری که به شهروندان یکی از شهرستان‌های تهران توهین کرده بود