رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بخشی از نیاز‌های وارداتی در سال جدید با تحقق سیاست جهش تولید در بخش‌های مختلف با اتکای به ظرفیت‌های داخلی و مجموعه‌‌های دانش بنیان تامین خواهد شد. به گزارش ایلنا، محمدباقر نوبخت در سومین جلسه ستاد برنامه ریزی و راهبری جهش تولید که با حضور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گفت: دستیابی به جهش مناسب برای تولید نیازمند استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان می باشد که در این جلسه معاون محترم علمی و فناوری رئیس‌جمهور گزارشی از هشت برنامه تدوین شده در این حوزه در راستای تحقق سیاست جهش تولید ارائه کردند.  نوبخت با بیان اینکه، در این برنامه به ظرفیت‌های مختلف ۵ هزار شرکت دانش بنیان و ۶ هزار واحد استارت آپ اشاره شد، تاکید کرد، شرکت‌های دانش بنیان در سال ۹۸ تولیداتی به میزان ۱۲۰ هزار میلیارد تومان داشتند که همین موضوع سبب شده که بتوان برای تحقق جهش تولید روی ظرفیت این شرکت‌ها حساب ویژه‌ای باز کرد.  معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در این جلسه دو دستورالعمل برای استفاده از ظرفیت دستگاه‌‌های ملی و استانی در راستای تحقق جهش تولید ارائه شد، گفت: بایستی برای تولیدات افزوده شده از طریق سیاست‌‌های حمایتی بازاری برای مصرف وجود داشته باشد در غیر این صورت کالا‌های تولیدی انبار خواهند شد و این سیاست کمک به ما نخواهد کرد. نوبخت ادامه داد: بر همین اساس در جلسه آینده پروژه‌‌های پیشنهادی از منظر اقتصاد کلان و بازار مصرف بررسی خواهند شد تا اولویت بندی مناسبی نیز برای آنها انجام شود.