دستمال الکلی سایز بزرگ 10-16 ضد …هولتر مانیتورینگ ECG قلب NORAV …اموزش ماساژ تایلندی اموزش - اموزش …عایق صوتی

میزان پذیرش واکسن کووید ۱۹ در ایران؛ چالش‌ها و راهکارها
در گزاره برگ شماره 33 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید 19 به میزان پذیرش واکسن کووید 19 در ایران پرداخته شده است. به گزارش ایلنا و به نقل از وبدا، این گزاره برگ طبق نتایج مطالعه ای در خصوص وضعیت پذیرش واکسن کووید۱۹ و عوامل مرتبط با آن در استان تهران است که به ارائه چالش های پذیرش واکسن براساس تجارب گروه های مختلف جمعیتی و ارائه راهکارهایی در ۵ حیطه پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان از اهمیت عملکرد دولت و ذینفعان در بخش های مختلف مدیریت کرونا جهت افزایش میزان پذیرش واکسیناسیون در بین اقشار مختلف جمعیت دارد.     دانلود فایل