خریدار ضایعات کامپیوتریکلینیک پوست ومووزیبایی تهراندستگاه روغن گیری با ظرفیت ورودی …تاب ریلکسی تاب راحتی صندلی تابی

تاخیر در آغاز رأی گیری شعب، به دستگاه‌های احراز هویت مرتبط نبوده است
رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان تهران با اشاره له اینکه تاخیر در آغاز رأی گیری شعب، به دستگاه‌های احراز هویت مرتبط نبوده است گفت: ممکن است نمایندگان هیئت اجرایی و ناظر با تاخیر در شعبه حضور پیدا کردند. به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، سارا آهنگر در جمع خبرنگاران در ستاد انتخابات استان تهران در مورد تاخیر در برگزاری انتخابات اظهار داشت: تاخیر در آغاز رأی گیری شعب، به دستگاه‌های احراز هویت مرتبط نبوده است. وی با اشاره به عدم مشکل دستگاه های احراز هویت تاکید کرد: دستگاه‌های احراز هویت به لحاظ فنی هیچ مشکلی ندارند. رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان تهران خاطرنشان کرد: ممکن است نمایندگان هیئت اجرایی و ناظر با تاخیر در شعبه حضور پیدا کرده باشند.