تعلیق کارت بازرگانی و جریمه میلیاردی برای عدم ایفای تعهد در بوشهر
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر از تعلیق کارت بازرگانی و جریمه میلیاردی برای عدم ایفای تعهد خبر داد. به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدرضا جابری فرد دورکی گفت: با شکایت یکی از بانک های استان از یک شرکت واردات کالا در مورد عدم ایفای تعهدات ارزی، پرونده ای در شعبه اول تعزیرات حکومتی تشکیل شد. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ادامه داد: مدیر عامل شرکت مذکور مبلغ ۱۶۴ هزار و ۹۴۸ یوان ارز دولتی برای واردات کالا به کشور دریافت کرده ولیکن به تعهد خود در این رابطه عمل نکرده است. وی تصریح کرد: شعبه رسیدگی کننده با توجه به عدم ارائه مدارک از سوی متهم حکم به تعلیق کارت بازرگانی مدیر عامل شرکت  به مدت ۶ ماه و استرداد ۱۶۴ هزار و ۹۴۸ یوان عین ارز معادل ۴ میلیارد و ۷۶۹ میلیون ریال به بانک شاکی صادر کرد. انتهای پیام/