تابلو سازی و تبلیغات لعل با بیش …آهن آلات الوندفلز (تعطیلات بازاست)فروشگاه اینترنتی بلینکالانخ و نقشه آماده بافت تابلو فرش

سامانه تدبیر برای ثبت نمرات خودارزیابی پایانی مدارس فعال است
به گزارش روز شنبه معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش، در اطلاعیه معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ضمن تقدیر از تلاش‌های همکاران حوزه آموزش ابتدایی در اجرای مطلوب برنامه تدبیر، آمده است: سامانه تدبیر برای ثبت نمرات خودارزیابی پایانی مدارس از روز چهار شنبه هفتم خرداد تلا ۳۰ خرداد ماه  فعال شد. انتظار می‌رود اطلاع‌رسانی مطلوب در این خصوص صورت پذیرد و در بازه زمانی فوق تمام مدارس مجری برنامه تدبیر، نمرات مربوط به خودارزیابی پایانی را وارد کنند(زمان فوق قابل تمدید نیست). همچنین در بخش دیگری از این اطلاعیه تصریح شده است: با توجه به نبود شرایط و بستر لازم برای اجرای برخی فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه سالانه مدارس (برنامه تدبیر) بواسطه تعطیلات بوجود آمده، جهت ایجاد وحدت رویه در خودارزیابی پایانی مدارس و جلوگیری از تضییع حق مدارس و اجرای صحیح برنامه در سال جاری، مدیران محترم می‌بایست نمرات خودارزیابی اولیه در این فعالیت‌ها  را عینا در خودارزیابی پایانی تکرار کنند. با این شیوه در عمل نمرات این دسته از فعالیت‌ها تاثیری در نتایج بدست آمده نخواهد داشت. در بخش دیگری از  این اطلاعیه تاکید شده است: از تاریخ  ۱۷ خرداد ماه سامانه برای اجرای گام نهایی برنامه تدبیر (ارزیابی بیرونی مناطق) فعال می‌شود. مناطق می‌توانند مدارسی که در این ایام نسبت به تایید نهایی خودارزیابی پایانی اقدام نموده‌اند را ارزیابی کنند. در بخش پایانی  این اطلاعیه عنوان شده است: مناطق جهت اجرای گام نهایی (ارزیابی بیرونی) مختار هستند، ارزیابی‌ها را به صورت حضوری، الکترونیکی یا تلفیق هر دو روش اجرا کنند.