افق‌های جدید در تعاملات علمی بین‌المللی نیازمند حرکت‌های نو است
حسین سالار آملی در دوازدهمین نشست سراسری هم‌اندیشی معاونان و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی افزود: امروزه و در شرایط کنونی، در سپهر جدید، متفاوت و تازه‌ای از تعاملات علمی بین المللی قرار گرفته‌ایم. از سویی، حرکت رو به رشد همکاری‌های علمی بین المللی داخلی را در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم و از سوی دیگر، موانعی در مسیر همکاری‌های علمی بین المللی به وجود آمده است. به گزارش روز یکشنبه وزارت علوم، دوازدهمین نشست سراسری هم‌اندیشی معاونان و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالیبا عنوان «دیپلماسی علمی در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰؛ با تاکید بر افق‌های جدید؛ حرکت‌های نو» امروز برگزار شد. سالارآملی ادامه داد:‌ وقتی از منظر راهبرد کلان بین المللی وزارت علوم به مجموعه این تحولات بپردازیم، افق‌های جدیدی را در آینده تعاملات بین المللی مشاهده می‌کنیم که نیازمند حرکت‌های نو بر پایه تجربیاتی است که از بستر بین‌المللی‌سازی آموزش عالی به دست آمده است. وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: بر اساس برنامه‌های وزیر علوم، نشست هم‌اندیشی معاونان بین‌الملل به منظور بررسی، تبیین و تدوین سیاست‌های همکاری در چهار حوزه اصلی همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی، سازمان‌های تخصصی علمی بین‌المللی و همچنین دیپلماسی علم و فناوری بر بستر گسترش زبان فارسی برگزار می‌شود. او به موفقیت کارگروه‌های ملی همکاری‌های علمی بین‌المللی اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از محورهای این نشست، بررسی نقش و جایگاه کارگروه ها در ایجاد، توسعه و تحکیم همکاری‌هاست. رییس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم ادامه داد: در این نشست به چندین محور پرداخته می‌شود که اهم آن ها تبیین سیاست‌های کلان وزارت عتف در چهارچوب دیپلماسی علمی و اشاره به تجارب موفق است که سخنرانان به نقطه نظرات خود در این زمینه می‌پردازند و همچنین در خصوص گسترش زبان ادبیات فارسی سیاست‌های کلان وزارت علوم در چارچوب دیپلماسی علم و فناوری در بستر توسعه زبان فارسی، بحث و تبادل نظر می شود. سالار آملی افزود: در موضوع همکاری‌های علمی بین‌المللی نیز بر اهمیت گسترش زبان و ادبیات فارسی تاکید شده و اساتید و صاحب‌نظران این حوزه نسبت به تحولات این بخش از تعاملات بین‌المللی می‌پردازند.  این نشست به صورت مجازی از ساعت ۸ تا ۱۴.۳۰ امروز (یکشنبه ۴ مهر ماه) برگزار شد.