استاندار همدان: برزخ مدیریتی وجود ندارد
«سیدسعید شاهرخی» روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به روند منطقی و برنامه محور خدمت در استان همدان، افزود: اجازه ایجاد هیچ خللی در مسیر خدمت رسانی به مردم شریف استان را نخواهیم داد و تا آخرین لحظه مسوولیت، همچنان خادم و خدمتگزار مردم خواهیم بود. وی با اشاره به اینکه مدیران اجرایی استان همدان برنامه محور و با قدرت به کار خود ادامه می دهند، اظهار داشت: به منظور دستیابی به اهداف طراحی شده در سند توسعه استان، طرح تحرک بخشی به فعالیت ها برای تحقق اهداف و برنامه های تعیین شده استان، به خوبی درحال اجراست. استاندار همدان گفت: با توجه به نگاه مدیریتی برنامه محور، عالمانه و کارشناسی شده در استان همدان، تیمی متشکل از کارشناسان زبده بخش های مختلف در حال تنظیم برنامه راهبردی و عملیاتی ۵ ساله توسعه(منتهی به سال ۱۴۰۵) برای این استان هستند. شاهرخی افزود: در این برنامه مسیر حرکت توسعه استان همدان در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت، خدمات، تولید، گردشگری و همچنین فعالیت های مرتبط با توسعه و عمران، مطالعه و براساس مبانی کارشناسی و با استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های موجود طراحی خواهد شد.  استاندار همدان تصریح کرد: همدان از جمله استان هایی است که مسیر حرکت خود در حوزه های مختلف مدیریتی و اجرایی را براساس سند راهبردی و عملیاتی مصوب منتهی به سال ۱۴۰۰ طی کرده که این امر منجر به کسب موفقیت ها و دستاوردهای بزرگی در حوزه ها و بخش های مختلف اقتصادی، عمرانی، صنعتی، کشاورزی، گردشگری و فرهنگی شده است.