لینک خبر اخبار مهم
هدف از امضای این تفاهم نامه همکاری در زمینه اجرای ۱۰ طرح تحقیقاتی پسا دکتری ویژه، مطابق ضوابط و مقررات و سیاست‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی اعلام شده از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران است. به گزارش روز دوشنبه دانشگاه امیرکبیر، در این تفاهم نامه تاکید شده است که حمایت از محقق پسا دکتری ویژه در قالب حق الزحمه و گرنت پژوهشی خواهد بود که میزان حق الزحمه برابر با حقوق استادیار پایه یک در دانشگاه در همان سال و میزان گرنت پژوهشی حداکثر تا سقف ۵۰ درصد حق الزحمه خواهد بود. بنابراین اعتبار مالی حق الزحمه به صورت مشترک توسط طرفین (صندوق و دانشگاه) به نسبت ۷۰ درصد سهم صندوق و ۳۰ درصد سهم دانشگاه تأمین و هزینه خواهد شد. مدت و اعتبار این تفاهم نامه پنج سال است و در صورت نیاز و توافق کتبی طرفین تمدید آن امکان پذیر خواهد بود. براساس این تفاهم نامه، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پرونده افراد را طبق شاخص های هیات جذب بررسی و مراتب شایستگی را همراه پرونده با امضای معاون پژوهش و فناوری به صندوق معرفی می کند. پس از دریافت اسامی توسط صندوق، متقاضیان مورد غربالگری اولیه قرار خواهند گرفت و افرادی که در این مرحله انتخاب می شوند برای ثبت نام در سامانه صندوق معرفی خواهند شد. همچنین پس از ارسال طرح توسط برگزیدگان داوری و ارزیابی از طرح های پژوهشی مطابق ضوابط مقرر در صندوق انجام شده و برگزیدگان نهایی اعلام خواهند شد. راه اندازی صندوق نوآوری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر سیداحمد معتمدی رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر پس از امضای این تفاهم نامه گفت: برنامه ریزی‌ها برای ایجاد صندوق نوآوری در این دانشگاه انجام شده و امید است به زودی این صندوق راه اندازی شود. وی افزود: این صندوق مکمل فعالیت دیگر صندوق های فناوری و پژوهشی در کشور خواهد شد تا زنجیره تحقیق به تولید و فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه ادامه یابد. رییس دانشگاه تهران تصریح کرد: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران نقش کلیدی در توسعه تحقیقات و فناوری کشور دارد؛ زیرا  نمی‌توان موضوع فناوری را با بودجه‌های دولتی پیش برد. معتمدی خاطرنشان کرد: درحال حاضر دانشگاه امیرکبیر با صندوق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارتباط زیادی دارد. بسته جدید حمایت صندوق از دوره های پسادکتری در ۱۰ تا ۱۲ دانشگاه کشور  ایمان افتخاری رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور نیز پس از امضای این تفاهم نامه گفت: بسته جدید حمایتی این صندوق از دوره‌های پسا دکتری در ۱۰ تا ۱۲ دانشگاه کشور به صورت آزمایشی اجرایی می‌شود و در صورت موفقیت آمیز بودن این طرح توسعه می‌یابد تا ارتباط گسترده ای با دانشگاه‌ها ایجاد شود. وی گفت: در قراردادهای قبلی این صندوق مدت حمایت از دوره‌های پسا دکتری کوتاه بود که در بسته جدید طرح حمایتی این مدت تا ۲ سال قبل تمدید بوده و اعتبار آن نیز افزایش یافته است.