میگلرد کامپوزیتارائه انواع دستگاه حضور و غیابکارتن سازیمرکز تعمیر لوازم خانگی سامسونگ

افتتاح اولین مرکز مهارت آموزی فنی و حرفه‌ای در زندان‌های تهران