هارد 600گیگ / HDD HP 600GB SAS …آموزش تخصصی ترومپت و سایدرامارائه انواع دستگاه حضور و غیابفروش انواع ساندویچ پانل سقفی، دیواری، …

گسترش کمی آموزش عالی در هیچ استانی مدنظر نیست
به گزارش خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، غلامحسین رحیمی شعرباف روز پنجشنبه در حاشیه جلسه ۱۹۵ کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) در جمع خبرنگاران افزود: در جلسه امروز کمیسیون دائمی شورای عالی عتف دو موضوع مهم مطرح شد. نخست، برنامه طرح ملی دولت در منطقه مُکران مورد توجه قرار گرفت؛ چرا که استان سیستان و بلوچستان نقش مهمی در این منطقه دارد. وی با بیان اینکه آموزش عالی کشور هم برنامه ویژه ای برای این منطقه دارد، افزود: با وجود اینکه گسترش کمی در هیچ استانی مد نظر آموزش عالی نیست، اما برای استان سیستان و بلوچستان در طرح آمایش و ساماندهی موسسات برنامه ویژه ای درنظر گرفته شده است.  دبیرکل شورای عالی عتف در این باره خاطرنشان کرد: برای دانشگاه های چابهار، ایرانشهر و موسسه آموزش عالی سراوان باید ماموریت ها و گسترش کمی و کیفی را به گونه ای تعیین کنیم که متناسب با سرمایه گذاری جدید در مُکران، نوار ساحلی و نوار شمالی استان باشد. وی با بیان اینکه در این جلسه شورای عالی عتف، گزارش اولیه برنامه توسعه علم، فناوری و نوآوری استان سیستان و بلوچستان هم بررسی شد، ادامه داد: پارک علم و فناوری جامع استان سیستان و بلوچستان مسوول تهیه این طرح شد. رحیمی شعرباف ابراز امیدواری کرد که با اصلاح این برنامه و توجه به برنامه آمایشی که سازمان برنامه و بودجه برای استان سیستان و بلوچستان تهیه کرده است، توسعه علم، فناوری و نوآوری این استان تهیه شود تا بر اساس آن، نهادهای علمی و فناوری، مراکز رشد، واحدهای فناوری و از سوی دیگر شهرک صنعتی و نهادهای تولیدی برنامه جامع برای رشد و توسعه استان در سه حوزه یاد شده، داشته باشند. ایجاد کمیسیون تخصصی هنر و معماری  دبیرکل شورای عالی عتف در ادامه درباره دیگر دستور جلسه کمیسیون دائمی عتف، اظهار داشت: ایجاد کمیسیون تخصصی هنر و معماری، دستور جلسه دیگر این کمیسیون بود. در نهادهای علمی شبیه شورای عالی عتف اهمیت هنر، معماری و شهرسازی کمتر مورد توجه قرار داشت. وی افزود: با توجه به نقش اثرگذار و گسترده هنر در جامعه و نقش معماری و شهرسازی در ساخت و فرهنگ سازی شهرها، این حوزه نیازمند توجه شورای عالی عتف بود. معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: کمیسیون دائمی عتف ایجاد کمیسیون تخصصی هنر و معماری را تصویب کرد.