فروش و تعمیرات تخصصی انواع (داکت …فروش دیگ بخار اقساطتاج گل ترحیمفروش نبشی مقوایی - محافظ لبه - …

مشاور وزیر بهداشت: واکسن کووایران مجوز مصرف اضطراری گرفت
به گزارش ایرنا، علیرضا وهاب زاده در توئیتی نوست:‌ روز بعد از تزریق واکسن کووایران برکت، هیچ عارضه‌ای نداشتم به جز حس غرور و عزت ملی ... . دم تمامی دانشمندان گمنام ایرانی گرم وی ادامه داد: واکسن کووایران برکت محصول ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به عنوان نخستین واکسن صدر در صد ایرانی مجوز اضطراری مصرف عمومی را از وزارت بهداشت دریافت کرد. ایرانی بخواهد می‌تواند... وهاب زاده تصریح کرد:‌ پیک چهارم در حدود ۲۰ هزار قربانی برجای گذاشت و هنوز هم به آمار فوتی زیر ۱۰۰نفر در فرودین ماه بازنگشتیم. اگر آن‌ روزها که وزیر بهداشت برای ممنوعیت ‌سفرها التماس می‌کرد، به جای تخریب و حمله سیاسی از صحبت‌های کارشناسی او حمایت می‌شد، شاید امروز بسیاری از پدرها و مادرها زنده بودند.