اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خیز کشورهای خلیج فارس برای همکاری با سوریه