کاهش ۷۸ درصدی بستری بیماران کووید۱۹ در بیمارستانهای گیلان