دیدار دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین با مدیر عامل ایرنا