آموزشگاه زبان های خارجی پردیسانمجموعه ایی از برندهای صنعت ساخت خدمات طراحی و سئو سایت دارکوبکار اینترنتی راحت و پرسود در منزل …

انتصاب شهردار تهران به عنوان فرمانده میدان بحران کلانشهر تهران
به گزارش روز سه شنبه سازمان مدیریت بحران کشور، اسماعیل نجار درباره تصمیمات این نشست که روز یکشنبه اول تیر ماه  اظهار داشت: اولین جلسه ستاد با دستور کار طرح و تصویب سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور و بحث و تبادل نظر در خصوص ساختار مدیریت بحران در شهر تهران برگزار شد. نجار گفت: سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور با اعمال اصلاحات مورد نظر اعضا نظیر: اضافه شدن کمیته آموزش و امور رسانه به کمیتههای فنی سند، مورد توجه قرارگرفتن واژگان پیشبینی وپیشگیری در سند بدلیل اهمیت موضوع، مورد تایید اعضا قرارگرفت و مقرر شد جهت سیر مراحل قانونی تصویب و ابلاغ به شورای عالی مدیریت بحران کشور ارسال شد. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در ادامه تصریح کرد: مقرر شد در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور  رویکرد کاهش خطر مورد توجه قرار گرفته و همکاری لازم جهت همسویی سند راهبردملی مدیریت بحران و برنامه هفتم توسعه کشور انجام گیرد. وی تاکید کرد: با توجه به ماده ۱۱ قانون مدیریت بحران کشور، مقرر شد فرمانده میدان به منظور ایفای مسئولیت تخصصی عملیات فرماندهی، مدیریت، برنامهریزی، سازماندهی و رهبری صحنه یا منطقه وقوع حادثه یا بحران به سطوح مدیریت عملیات شرایط اضطراری اضافه گردد. نجار افزود: علاوه برآن با توجه به اینکه فرمانده عملیات پاسخ در سطوح ملی، استانی و شهرستانی که به ترتیب وزیر کشور، استاندار و فرماندار است متناسب با نوع و گستره حادثه یا بحران به صلاحدید فرمانده عملیات پاسخ، فرمانده میدان منصوب می شود. وی خاطرنشان کرد: در همین رابطه سازمان مدیریت بحران کشور ساز وکار لازم جهت تحقق این امر را در آیین نامه اجرایی قانون مدیریت بحران کشور تنظیم می نماید. ضمن آنکه ضروری است در سکونتگاههای شهری و  کلانشهرها و بصورت ویژه کلانشهر تهران از ظرفیت و امکانات شهرداریها به نحو مقتضی در مدیریت عملیات اجرایی بحران در سطح محلی با عنوان فرمانده میدان استفاده شود. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور همچنین گفت: در این نشست شهردار تهران از سوی وزیر محترم کشور به عنوان فرمانده میدان در سطح محلی بحران کلانشهر تهران منصوب و مصوب شد جهت تبیین حوزه وظایف شهرداری و استانداری دراین زمینه و نحوه اعلام شرایط اضطراری هماهنگی لازم توسط رییس سازمان مدیریت بحران کشور انجام گیرد.