آموزش تخصصی سنتور در تهرانپارستست oaeجابجایی درخت با جدیدترین تجهیزاتطراحی و دکوراسیون داخلی

روند تغییرات شاخص نرخ بیکاری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تشریح شد
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست با بیان اینکه مرکز آمار ایران به صورت فصلی و سالانه، وضعیت نرخ بیکاری در استان های کشور را استخراج و منتشر می‌کند، گفت: وزارت کشور نیز به استناد گزارش آن مرکز، درچند مرحله، تحلیل جامعی از بازار نیروی کار تهیه کرده است که به شرح زیر است:  به دلیل اهمیت و جایگاه شاخص نرخ بیکاری و رشد اشتغال در ارزیابی عملکرد دولت، نوسانات نرخ بیکاری در استان‌های کشور طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ در مقاطع مختلف همواره مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته و نتایج آن به همراه الزامات مورد نیاز برای توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به مراجع ذی ربط منعکس شده است. نرخ بیکاری طی دوره زمانی موصوف به تفکیک استان های کشور  روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از نکات زیر است؛ ۱- شاخص موصوف در ابتدای سال۱۳۹۲، ۴/۱۰ درصد بوده که در پایان سال ۱۳۹۹ با کاهش ۸/۰ واحد درصدی، به ۶/۹ درصد رسیده است.   ۲- استانهایی که کمترین نرخ بیکاری را در دوره سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده اند، عبارتند از؛ درسال ۱۳۹۲، استان های گلستان، کرمان و یزد. در سال ۱۳۹۳، استان های کرمان، مرکزی و خراسان جنوبی. در سال ۱۳۹۴، استان های آذربایجان شرقی، کرمان و مرکزی. در سال ۱۳۹۵، استان های مرکزی، سمنان و همدان. در سال ۱۳۹۶، استان های مرکزی، سمنان و هرمزگان. در سال ۱۳۹۷، استان های سمنان، همدان و مازندران. در سال ۱۳۹۸، استان های خراسان جنوبی، همدان و زنجان. در سال ۱۳۹۹، استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و ایلام. ۲- استانهایی که بیشترین نرخ بیکاری را در دوره سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده اند، عبارتند از؛   در سال ۱۳۹۲، استان های لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه. در سال ۱۳۹۳، استان های کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و لرستان. در سال ۱۳۹۴، استان های کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری. در سال ۱۳۹۵، استان های کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و اردبیل. در سال ۱۳۹۶، استان های کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و خوزستان. در سال ۱۳۹۷، استان های کرمانشاه، چهارمحال وبختیاری و سیستان و بلوچستان. در سال ۳۹۸، استان های کرمانشاه، لرستان و چهارمحال و بختیاری. در سال ۱۳۹۹، استان های لرستان، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه. ۳- تعداد (۱۴) استان، شامل؛ آذربایجان شرقی، اردبیل، ایلام، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران و مرکزی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۲ با کاهش نرخ بیکاری مواجه بوده اند. ۴- تعداد (۱۵) استان، شامل؛ آذربایجان غربی، البرز، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، هرمزگان، همدان و یزد درسال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۲ با افزایش نرخ بیکاری مواجه بوده اند. ۵- نرخ بیکاری استان های اصفهان و سیستان و بلوچستان نیز درسال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۲، بدون تغییر بوده است. ۶- استان های زیربیشترین میزان کاهش نرخ بیکاری را در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۲ داشته اند؛ استان ایلام با (۸/۱۳) درصد درسال ۱۳۹۲، با کاهش(۱/۷) واحد، به رقم (۷/۶) درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.   استان فارس با (۱۳) درصد درسال ۱۳۹۲، با کاهش(۶/۵) واحد، به رقم(۷/۷) درصد درسال ۱۳۹۹ رسیده است. استان کهگیلویه و بویراحمد با (۵/۱۶) درصد درسال ۱۳۹۲، با کاهش(۶/۵) واحد، به رقم(۹/۱۰) درصد درسال ۱۳۹۹ رسیده است. ۷-  استان های زیر بیشترین میزان افزایش نرخ بیکاری را در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۲ داشته اند؛ استان هرمزگان با افزایش(۱/۶) واحد، از(۴/۷) درصد در سال۱۳۹۲، به رقم (۹/۱۳) درصد درسال ۱۳۹۹ رسیده است. استان یزد با افزایش (۶/۴) واحد، از (۵/۶) درصد در سال۱۳۹۲، به رقم (۱/۱۱) درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. استان چهارمحال وبختیاری با افزایش (۵/۴) واحد، از (۷/۱۰) درصد در سال ۱۳۹۲، به رقم (۲/۱۵) درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.