تعمیر مانیتورآموزش تخصصی ویولن در تهرانپارسبسته بندی حرفه ای و باربری اتوبار …ثبت شرکت ثبت برند در اسرع وقت

نخستین نمونه واکسن نسل جدید ایرانی کرونا ساخته شد
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، شرکت دانش بنیان هوم ایمن زیست فناور با همکاری شرکت بیوسان فارمد وابسته به مجموعه دارویی برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) موفق به ساخت نخستین نمونه واکسن نوترکیب نسل جدید علیه ویروس کرونا شد. مدیرعامل شرکت دانش بنیان هوم ایمن زیست فناور روز سه شنبه در نشست خبری معرفی ساخت نخستین نمونه واکسن نوترکیب نسل جدید کرونا که در سالن همایش آزمایشگاه جامع دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، گفت: ساخت نمونه واکسن کرونا مبتنی بر ویروس سرخک است که این شیوه تولید به عنوان نسل پبشرفته یا نسل سوم ساخت واکسن هستند. بابک نگاهداری افزود: این اقدام به همت متخصصات شرکت دانش با همکاری شرکت بیوسام وابسته به مجموعه دارویی برکت زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام به ثمر رسید. وی با یادآوری این که این محصول یک دستاورد بزرگ فناورانه برای کشور است، خاطرنشان کرد: در طراحی و ساخت این واکسن از همکاری مشاورین خارجی هم استفاده شده است. مدیر عامل شرکت دانش بنیان هوم ایمن زیست فناور ادامه داد: در این طرح بخشی از ژن ویروس کرونا استخراج و در داخل یک ژن ویروس سرخک منتقل شد و یک ویروس جدید نوترکیب تولید کردیم که هم واکسن سرخک و هم واکسن کرونا می تواند تلقی شود. نگاهداری یادآور شد: فناوری این واکسن پیشرفته در اختیار تعداد بسیار محدودی از کشورهای دنیا قرار دارد و ایران هم در زمره این کشورها قرار گرفته است. وی با بیان این که سازه واکسن کرونا را ساختیم، گفت؛ در حال ورود به فاز حیوانی این محصول پیشرفته هستیم و برنامه ریزی شده است که این کار در آبان ماه امسال بر روی میمون انجام می شود. مدیرعامل این شرکت دانش بنیان تصریح کرد: با یک شرکت چینی مذاکره شده که تست های حیوانی در آن کشور هم انجام شود برای این که وقتی محصول به تولید انبوه رسید قابلیت حصور در بازارهای بین المللی را داشته باشد. به گزارش ایرنا، این واکسن هم اکنون در حال آزمایش روی حیوان و برنامه ریزی برای تولید انبوه جهت انجام فاز انسانی است. ساخت این واکسن مبتنی بر فناوری بسیار پیشرفته است که در اختیار پنج مجموعه فناور بزرگ دنیا است. ایران برای اولین بار با توجه به ساخت قطعی نامزد واکسن کرونا ورود خود را به این مجموعه به طور رسمی اعلام کرد.