اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آماده‌سازی موافقت‌نامه‌ها برای امضا میان ایران و ازبکستان