این روزنامه در مطلب یاد شده که با عنوان " چشم ریاض به دمشق ، تصمیم گیری در واشنگتن " به عدم استقلال عربستان سعودی در تصمیم گیری در این ارتباط اشاره کرد و افزود: نشانه های پی در پی در مورد تلاش عربستان سعودی برای برقراری روابط با سوریه همچنان ناکافی است و اگرچه واکنش های بسیاری وجود دارد که تأثیر آن را در جهت مثبت تأیید می کند اما در عین حال با در نظر گرفتن مجموعه ملاحظاتی چنین رابطه ای را دروغین تصویر می کند زیرا در درجه اول باید در ارزیابی ها احتمال داد که تصمیم عربستان مستقل از تصمیم آمریکا است . تعجب آور اینکه به تازگی برخی رسانه ها خبر منتشر شده توسط الوطن مبنی بر دعوت عبدالله بن یحیی المعلمی نماینده دائم عربستان سعودی در سازمان ملل از بشار الجعفری نمانیده دائم سوریه در سازمان مللل برای شرکت در مراسم ویژه ای که به افتخار وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی برای آمادگی عربستان جهت میزبانی گروه ۲۰ را منتشر کردند و روز گذشته نیز رسانه ها از تجهیز شدن دفاتر هواپیمایی عربستان برای بازگشایی مجدد خط هوایی دمشق – ریاض خبر دادند. بر اساس دو گزارش قبلی و مجموعه ای از اخبار گذشته می توان گفت که عربستان پیام های حسن نیت به سمت سوریه ارسال می کند و  چشم ریاض اکنون به دمشق دوخته شده است. در همین حال باید برای تجزیه و تحلیل مجموعه شاخص های عربستان سعودی در این خصوص میزان وابستگی ریاض به واشنگتن را در نظر گرفت زیرا عربستان سعودی وابستگی کامل به آمریکا دارد و بنابراین هر تصمیم عربستان نمی تواند مستقل باشد. این روزنامه با اشاره به اختلاف عربستان سعودی و ترکیه طی روزهای گذشته اضافه کرد: هر دو کشور جنگ تروریستی علیه سوریه را حمایت و رهبری کرده‌اند اما تضاد بزرگ بین ترکیه و عربستان سعودی به عنوان دو طرفی که در جنگ تروریستی علیه سوریه شرکت کرده اند این است که عربستان تلاش های خود را برای بازسازی "هیات گفت و گو " آغاز  کرده است .  نویسنده مطلب با اشاره به اینکه چند احتمال متصور است ، می نویسد ؛ یا اینکه ریاض در حال ارسال پالس هایی برای از سرگیری روابط خود با دمشق است تا واکنش و نظر کاخ سفید را دریافت کند و یا اینکه نظر آمریکا برای بازگرداندن روابط عربستان سعودی با سوریه در برنامه های ریاض ثبت شده است. یا شاید از سرگیری روابط امارات با سوریه که برای این کشور خجالت آور بوده ، در این رویکرد ریاض تاثیرگذار بوده است. با استناد به مطالب گفته شده ، اختلاف ترکیه و عربستان سعودی یکی از عواملی است که تمایل ریاض را برای برقراری روابط با دمشق توجیه می کند، به خصوص پس از عقب نشینی نقش عربستان سعودی در پرونده سوریه به دلیل آمادگی ارتش سوریه برای کنترل غوطه شرقی دمشق و پایان مسیر ژنو . این موضوع ( سیطره ارتشسوریه بر غوطه شرقی دمشق ) ضربه جدی به نقش ریاض در بحران سوریه وارد کرد زیرا عربستان همانند ترکیه ابزار اصلی در جنگ تروریستی علیه سوریه بود. از این رو، انتقال این ابزارها به رژیم ترکیه از طریق خروج شبه نظامیان تحت حمایت عربستان سعودی به شمال و تغییر مسیر راه حل بحران سوریه به آستانه که ترکیه آن را تضمین کننده می داند موجب شد تا فشار مضاعف بر عربستان سعودی وارد شود. این روزنامه سوری ادامه داد: ساقط شدن برگه های عربستان سعودی و افزایش برگه های ترکیه در پرونده سوریه، ریاض را وادار کرد تا در جستجوی چاره ای برای تجدید نظر در پرونده سوریه باشد و به روابط نزدیکی با دمشق دست یابد به ویژه با نزدیک شدن ارتش عرب سوریه به پیروزی نهایی در برابر تروریست ها. از طرف دیگر و با توجه به اینکه تصمیم عربستان سعودی بطور کامل به تصمیم آمریکا بستگی دارد می توان نتیجه گرفت که آنچه که دیروز درباره آمادگی شرکت هواپیمایی سعودی برای از سرگیری پروازهایش به دمشق منتشر شد، پس از دعوت بشار الجعفری به یک مراسم، دومین پالس ارسالی از سوی عربستان  برای برقراری روابط با سوریه است . این روزنامه با اشاره به اینکه سوریه بارها اعلام کرده که اعراب را رها نکرده است، افزود: برخی از این عرب‌ها کسانی هستند که سفارتخانه‌های خود را در دمشق بستند، با اینحال امروز سوریه آماده است تا روابط خود را با آن کشورها از سربگیرد اما ممکن است فردا حساب‌هایی وجود داشته باشد که سوریه باید قبل از باز کردن درهای دمشق ، آنها را تسویه کند.