سرخکن رژیمی فریتولوزافروش سود پرک 98% آراکس شیمیخریدار کتاب وکاغذ باطله ودست دومدستگاه سلفون کش

رضایت مردم از عملکرد کلانتری‌ها ارتقا یافته است
به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری پلیس، سردار حسین اشتری در جمع معاونان و روسای پلیس های تخصصی، با تاکید بر نظارت مستمر و توجه ویژه فرماندهان به کلانتری ها افزود: کارکنان کلانتری ها نباید تصور کنند که به آنها توجهی نداریم برهمین اساس باید نظارت ها قوی و مستمر انجام شود تا بتوانیم ماموریت های محوله را به نحو مطلوب انجام دهیم. وی اظهار داشت: اثربخشی و افزایش بهره وری کلانتری ها در راستای کلانتری تراز انقلاب اسلامی همواره یکی از اولویت های ناجا بوده و هست. سردار اشتری از کلانتری ها به عنوان پیشانی و ویترین نیروهای مسلح و نظام نام برد و افزود: نظارت بر کلانتری ها و اصلاح فرایند انجام کار و توجه به تعالی و استاندارد سازی رفتار کارکنان موجب ارتقاء شاخص های رضایتمندی شده است. عالی ترین مقام انتظامی کشور ادامه داد: براساس تحلیل داده های سامانه مرکز نظارت همگانی ۱۹۷، میزان رضایتمندی هموطنان از عملکرد و رفتار کارکنان کلانتری ها ارتقاء پیدا کرده است. وی بر نظارت فرماندهان، معاونان و مدیران بر عملکرد کارکنان ، وضعیت محیطی، تجهیزات و امکانات کلانتری ها و پاسگاه ها تاکید و تصریح کرد: البته خلاء هایی وجود دارد که باید مشکلات و نقاط ضعف احصاء و پس از آسیب شناسی صحیح در جهت رفع آن اقدام شود.   فرمانده ناجا بر بکارگیری حرفه ای ترین، چابک ترین و بهترین نیروهای پلیس در کلانتری ها و پاسگاه ها تاکید و خاطرنشان کرد: معاضدت قضائی و حمایت کامل از کارکنان ناجا که در جریان ماموریت دچار مشکل می شوند، همواره مورد تاکید است و معاونت حقوقی ناجا بایستی با جدیت و حساسیت بیشتری این ماموریت مهم را دنبال کند تا نیروها دچار یاس و ناامیدی نشوند، البته برنامه ریزی مناسب برای اقدامات کوپ مستلزم نظارت و شناخت کافی است تا بدانیم برای اولویت و ضرورت ها چگونه تصمیم بگیریم. سردار اشتری همچنین بر به کارگیری تجهیزات نوین و فناوری در کلانتری ها، پاسگاه ها و مراکز انتظامی تاکید و بیان کرد: بایداز ظرفیت های پژوهشی و دانشگاهی در راستای ارتقاء کیفیت تجهیزات در اختیار کلانتری ها بهره ببریم.