قفسه کارکرده / قفسه دست دوم/قفسه …تعمیر تلویزیون ال جیگچ سفید کاری با کیفیت روکار و زیرکار …خوش بو کنندهای هوا