ساندویچ پانل - مهران پانلداروخانه اینترنتی داروبیارقالب بتنمشاوره و فروش تجهیزات دامپزشکی

ایران نسبت به فضاسازی کاذب و بروز حوادث برای کشتی ها هشدار داد
به گزارش اداره کل اطلاع رسانی و سخنگویی وزارت امور خارجه، سعید خطیب زاده در عین حال با تاکید مجدد  بر سیاست جمهوری اسلامی ایران در برقراری و حفظ ثبات و امنیت در منطقه خلیج فارس و دریای عمان اظهارداشت: نیروهای دریایی ایران با اعلام کمک وامداد رسانی به کشتیهای عبوری در منطقه، در صورت نیاز آمادگی ارائه خدمات پشتیبانی دریایی را دارند. خطیب زاده همچنین اظهارداشت: در صورت بروز هرگونه مشکل در سامانه های ناوبری کشت یهای تجاری، جمهوری اسلامی ایران آماده کمک رسانی و بررسی موضوع از نزدیک است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری با کشورهای منطقه در این زمینه اعلام کرد.