دستگاه عرق گیری گیاهاناجاره کلایمر در تهران الکتروشایلی نماینده خرید و فروش …ترولی حمل غذا استیل

پرونده‌های زندانیان رجایی شهر مورد پایش قرار گرفت
به گزارش ایرنا از اداره کل زندانهای استان تهران، علی القاصی مهر به همراه ٣٠ نفر از معاونین و قضات شعبات مختلف، در بازدیدی که پنج ساعت به طول انجامید، با تمام زندانیان رجایی شهر دیدار کرده، پرونده آنان را پایش نمودند تا با غربالگری قضایی، احکام مرخصی بین حبس یا شش ماهه پایان حبس و پیشنهاد عفو برای افراد واجد شرایط صادر کنند.  دادستان تهران ضمن تاکید بر لزوم بررسی دقیق پرونده ها و درخواست های زندانیانی که در طول ایام حبس، رفتار خوبی از خود نشان داده اند، تصریح کرد: رویکرد اصلاحی و تربیتی و بازگشت سعادتمندانه به جامعه، مورد تاکید رییس قوه قضاییه است.  وی با اظهار رضایت از روند اقدامات بهداشتی، خدمات رفاهی و زندانبانی صورت گرفته و تحولات اساسی در زندان رجایی شهر گفت: مهمترین نتیجه اجرای طرح پایش، کاهش جمعیت کیفری است و در این مسیر ظرفیت شوراهای حل اختلاف و ترویج فرهنگ صلح و سازش بسیار کارآمد خواهد بود.  در این دیدار، سیدحشمت اله حیات الغیب مدیرکل زندان های استان تهران ضمن تقدیر از کار جهادی قضات و پایش پرونده ها گفت: زمانی که کسی زندانی می شود،‌ خانواده او با انبوهی از مشکلات مواجه می شود که خود در ایجاد آن نقشی نداشته و این موضوع می تواند آسیب های متعدد اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی و اقتصادی برای همسر و فرزندان زندانیان را رقم بزند. حیات الغیب ادامه داد: چه بسا فرد مجرم در زندان از امکانات مناسب برخوردار بوده اما خانواده او به دلیل نبود امکانات و بی‌توجهی در معرض انواع آسیب‌ها قرار می گیرند، به همین دلیل تلاش بر این است تا با اجرای دستورات قوه قضاییه زندانیان در طرح پایش گسترده با اعزام به مرخصی های بین یا پایان حبس به کانون خانواده بازگردند. وی ابراز امیدواری کرد با اجرای طرح پایش، تا حد امکان تمام زندانیان واجد شرایط به مرخصی اعزام یا آزاد شوند.  بنا بر این گزارش، در دیدار پنج ساعته، دادستان تهران و ٣٠ نفر هیات همراه وی احکام ارفاقی لازم را صادر کردند که با استقبال زندانیان مواجه شد.