آموزش تخصصی ترومپت و سایدرامتست ورزش NORAV آمریکا/آلمانتولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …رپورتاژآگهی دائمی در 14 سایت معتبر …

تمرین نظامی مشترک آذربایجان و ترکیه در نخجوان برگزار شد
 به گزارش ایرنا به نقل از وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، "واصف طالب اف " رییس مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان در آغاز این برنامه نظامی، از محل برگزاری تمرینات مشترک و نیز از پهپاد مسلح “Bayraktar-TB۲”  ساخت ترکیه بازدید کرد. رییس مجلس عالی نخجوان همچنین با جمعی از افسران و درجه داران ارتش جمهوری اذربایجان که دوره های آموزشی  استفاده از پهپادها در ترکیه را سپری کردند، دیدار کرد. " کرم مصطفی اف " فرمانده نیروی نظامی جمهوری اذربایجان در نخجوان گزارشی در باره  آمادگی برای اجرای فعالیتهای عملی این تمرینات  مشترک و نیز در مورد فعالیت مرکز کنترل عملیات نظامی ارایه کرد. همچنین اعلام شد، هدف از برگزاری این تمرینات مشترک، ایجاد تعامل میان نهادهای فرماندهی در چارچوب سیستم ارتباط واحد، استفاده از ابزارهای مختلف تامین مبادله اطلاعات میان ستاد های سطوح مختلف، انتقال تصاویر وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین و نیز وسایل نقلیه شناسایی فنی به یک شبکه اطلاعاتی واحد، بهبود روشهای تعامل بین سیستمهای کنترل و تسلیحاتی می باشد.  این تمرینات مشترک در میدان اموزش نظامی " قره باغلار داغ " نخجوان با  استفاده از توپخانه ها و پهپادها ادامه داشته است.