مستندپرتره‌های «سینماحقیقت»؛ ۴ فیلم از ۵ کشور

مستندپرتره‌های «سینماحقیقت»؛ ۴ فیلم از ۵ کشور
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، در بخش غیر رقابتی بین‌المللی «مستند پرتره» پانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»، ۴ فیلم مستند پرتره از ۵ کشور به نمایش درمی‌آیند. پیش از خاموش شدن نور ساخته علی الصافی از مراکش، کاستو شدن به کارگردانی لیز گاربوس از آمریکا، جانگو و جانگو-سرژیو کوربوچی ساخته لوکا رئا از کشور ایتالیا، مائو به کارگردانی مشترک یونو برگمن، بنیامین برگمن از آمریکا و اتریش و به ماه ساخته تادها او سالیوان از ایرلند ۴ مستند هستند که در جشنواره سینما حقیقت به نمایش درخواهند آمد. پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۸ تا ۲۵ آذر به دبیری محمد حمیدی مقدم برگزار می‌شود.