وزیران خارجه ایران و قطر پیرامون تحولات منطقه رایزنی کردند