کمک ۲۷ میلیارد تومانی به باشگاه های ورزشی زیان دیده از کرونا در تهران
به گزارش ایرنا، نصرالله پریچهره روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: تا کنون ۵۸۳ پرونده مربوط به زیان مجموعه های ورزشی پس از شیوع کرونا در این اداره کل و سامانه کارآ باز و پیگیری شده است و حدود ۱۶۰ مجموعه دیگر به علت نبود اعتبارات باقی مانده است. وی اضافه کرد: میزان اعتبار این کمک برای هر فرد شاغل در مجموعه ورزشی ۱۶ میلیون و برای مجموعه بزرگ نیز این رقم تا ۹۶۰ میلیون تومان است. ۲۷ مجموعه ورزشی تهران تعطیل شد مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران بیان کرد: با شیوع کرونا و تعطیلی اماکن ورزشی ۲۷ مجموعه ورزشی خصوصی به علت تعطیلی های فراگیر و اجاره بودن فضا، تعطیل شدند و صاحبان آنان مجوز خود را لغو کردند. وی ادامه داد: این مجموعه ها به طور میانگین چهار نیرو و مربی داشت که با این تعطیلی ها، آنان شغل خود را از دست داده اند. پریچهره افزود: آمار دقیق تعطیلی مجموعه ها، بیکاری پرسنل و میزان خسارت احتمالی پس از پایان کرونا مشخص خواهد شد. وی در مورد صدور مجوز بهره برداری از ورزشگاه های شهدای گمنام و مرغوبکار به نام سرخ آبی های پایتخت نیز گفت: این موضوع از طریق مصوبه هیات دولت در حال انجام است.