لینک خبر اخبار مهم
حسین مهرابی شامگاه چهارشنبه در دیدار با مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: اختلافات جریانات سیاسی را عمیق می کنند که در رسانه های جریان اصلاحات و اصولگرا مشاهده‌ می شود.   ویبا بیان اینکه در شرایط فعلی نیاز به گذشت و از خودگذشتگی در راستای انسجام وجود دارد گفت : برای رسیدن به نقطه عطف در فضای مجازی به اختلاف بین نهادهای داخل کشور دامن زده می شود و دشمن می تواند از این فضا بهره گیرد .  رییس دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان بیان کرد: در این دانشگاه  دانشجویان درگیر بحث های حاشیه ای نمی شوند زیرا بازار کار خوبی وجود دارد  و بیش از ۷۰ درصد در حرفه خود وارد بازار کار شده اند که از میانگین کشور بالاتر است. وی تصریح کرد: فضای فعلی جامعه و برداشت دانشگاه و تصور از وضعیت موجود، جریانی چند بعدی و پیچیده است و مثل جریان گذر از توسعه نیافتگی است و برای ایجاد اشتغال  نیاز به فرهنگ سازی برای کسب مهارت داریم و ایجاد شغل موثر و درآمدزا یکی از نکاتی است که باید به آن توجه شود. محرابی تاکید کرد: اقتصاد در طبقات پایین جامعه تصور عمومی می شود و مشاعل دیگر در بعد اقتصادی و فرهنگی گنجانده می شود. وی  تصریح کرد: آگاهی، مشارکت و اعتماد سه رکن اصلی سرمایه اجتماعی هستند و در بحث توسعه برخی واژه ها از الگوی توسعه از بعد اجتماعی و فرهنگی شتاب زده عمل می شود که موجب گم شدن اصل ماجرا شده است. رییس دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان گفت: باواژه هایی نظیر استارتاب، دموکراسی و رفراندم خوب برخورد نشده است لذا رسانه می تواندبه بهبود آن کمک کند. وی افزود: باید از خود سانسوری و برخورد شعارگونه جلوگیری کرد و تقاضای اجتماعی برای ورود به دانشگاه افزایش یافته که باید فرهنگسازی شود.