اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بازیگر «دیوانه از قفس پرید» درگذشت