اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بیمه کشاورزی، بذر امیدی که در کردستان سبز نشد