اندروید باکس تسکو همراه با ماوس …ماهم فروشنده ی ترانسمیترفشار(سنسور …تولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …فروش سرور و تامین قطعات سرورهای …