واکسیناسیون روزانه بیش از ۲۵۰۰ نفر در مجتمع درمانی هلال‌احمر
به گزارش روز شنبه ایرنا ازجمعیت هلال احمر، سید محمدتقی حسینی طباطبایی درمورد اهم فعالیت های این مجتمع در ۶ ماه نخست سال جاری گفت: مجتمع دارویی و درمانی هلال ایران در واقع یک دی کلینیک است که روزانه خدمات خود را به صورت جراحی های سرپایی و محدود به مراجعین ارائه می دهد و هیچ کدام از بخش های درمانی آن به صورت شبانه روزی فعالیت ندارند. وی افزود: از زمان شیوع و همه گیری کرونا ورود مراجعین جهت دریافت خدمات درمانی با کاهش جدی مواجه شد به گونه ای که تا نیمه اول مرداد ماه سال ۱۳۹۹ میزان درآمد مجتمع به یک چهارم سنوات گذشته رسید و این مسئله چیزی در حدود ۱۰ میلیارد تومان ضرر مالی برای مجتمع به همراه داشت. حسینی طباطبایی با اشاره به تدابیر مدیریتی جهت افزایش درآمد مجتمع خاطرنشان کرد: از اواخر سال ۱۳۹۹ و ابتدای سال ۱۴۰۰ تمهیداتی اندیشیده شد که از جنبه درآمدزایی برای مجتمع مطلوب محسوب می شود.  راه اندازی مرکز آزمایشگاهی «تست کووید ۱۹» ارائه خدمات جانبی آن از جمله انجام تست های خودرویی و انجام تست در منزل و محل کار، اقدامات قابل عرضی هستند که کمک شایانی به بحران درآمدی مجتمع کردند. وی تصریح کرد: مورد دیگری که می توان به آن اشاره کرد برون سپاری بخش تصویربرداری این مجتمع است که با توجه به ضرر سالانه قابل تآمل و همچنین تجهیزات پزشکی فرسوده آن، یکی از بهترین گزینه های پیش رو، واگذاری آن به بخش خصوصی به شمار می آمد، تا از طرفی با کاهش هزینه های نگهداری دستگاه ها و پرسنل بخش، سودآوری آن افزایش یافته و از طرفی دیگر با کمک بخش خصوصی از دستگاه ها و تجهیزات جدید بهره مند شویم. رییس مجتمع دارویی درمانی هلال ایران با اشاره به اهداف بشردوستانه جمعیت هلال احمر گفت: جهت راه اندازی مرکز واکسیناسیون عمومی کرونا تلاش های زیادی شد و کمک بسزایی به واکسیناسیون شهروندان کرد. هر جا که جمعیت هلال احمر بخواهد یکی از وظایف ذاتی اش را به سرانجام برساند به تبع آن، این مجتمع نیز می بایست از پتانسیل خود برای همراهی استفاده کند. بنابراین با کسب رضایت از متولی وقف مجتمع که ریاست وقت جمعیت هلال احمر است، یکی از اولین مراکز واکسیناسیون عمومی کرونا در این مجتمع آغاز به کار کرد. وی افزود: با وجود هزینه های ماهانه قابل توجهی که واکسیناسیون عمومی برای ما در برداشته، تلاش شد تا حداقل رضایت عمومی ایجاد کنیم. مرکز واکسیناسیون مجتمع دارویی درمانی هلال ایران با مدیریت اجرایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بحث تهیه واکسن، ثبت نام افراد و تزریق واکسن، همراهی سازمان های داوطلبان و نساجی جمعیت هلال احمر ایران جهت تامین نیرو و اختصاص و نصب چادرها، به کارگیری بسیج و نیروی انتظامی منطقه برای کمک به تأمین از تیرماه سال جاری مقدمات کار را آغازکرد. حسینی طباطبایی ادامه داد: در برخی روزها بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ مورد تزریق واکسن در دو شیفت صبح و بعد از ظهر در این مرکز انجام شده است. در حاشیه انجام واکسیناسیون، نصب بنرهای معرفی خدمات مجتمع و توزیع بن های تخفیف برای خدماتی نظیر ویزیت چشم پزشک، بینایی سنجی، لیزر، فیزیوتراپی و ویزیت پزشک عمومی در بین مراجعین در بهبود حضور بیماران پس از یک دوره رکود ناشی از کرونا موثر بوده است. رئیس مجتمع دارویی درمانی هلال ایران گفت: راه اندازی مرکز جامع دندانپزشکی، شهرک تصویربرداری، بخش شیمی درمانی، داروخانه اختصاصی مجتمع، بازسازی و تکمیل تجهیزات بخش دیالیز، از اهداف مدنظر مجتمع است که در راستای تحقق آن ها در آینده نزدیک تلاش می شود.