سردار اشتری: تعامل بین ناجا و شهرداری تهران افزایش یابد
به گزارش ایرنا از اعلام روز دوشنبه شهرداری تهران، سردار حسین اشتری در دیدار با علیرضا زاکانی شهردار تهران افزود: کارهای نیمه تمامی که از قبل داشتیم را نیز پیگیری خواهیم کرد و ارتباطات و تعامل میان ناجا باید بیشتر از گذشته شده و امیدواریم این هماهنگی، شروع کارهای جهادی و پرمنفعت برای مردم باشد. فرمانده ناجا ادامه داد: باید کاری کنیم که در دوره مسئولیتمان ابتدا مردم از عملکرد ما راضی باشند و همچنین سربازی برای ولایت باشیم.   سردار محمدعلی نوری نژاد، معاون هماهنگ کننده ناجا نیز در این جلسه گفت: هر سال سه میلیون نفر در مراسم اربعین شرکت می‌کردند و امسال این تعداد به ۶۰ هزار نفر رسیده است، این امر باعث شد در تهران مسئولیت شهرداری سنگین تر شده و فضای معنوی در شهر به گونه ای فراهم شود که مردم دلتنگی کمتری داشته باشند. وی افزود: ناجا با شهرداری در ارتباط با امور انتظامی و آسیب های اجتماعی همکاری می کند و البته در برخی از موضوع ها مانند مترو، ارتباطات و هماهنگی های بیشتری دارد.