نوسازی و بازسازیآموزشگاه زبان ترکی استانبولی در …اخذ نمایندگی شرکت نیلو رنگساخت انواع سوله و سازه های فلزی …

واکنش باکو به تحویل تجهیزات نظامی صربستان به ارمنستان
«خلف خلف اف» معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در دیدار «دانیتسا ویینوویچ» کاردار موقت صربستان در باکو، گفت: صربستان بتازگی تجهیزات نظامی و مهمات قابل توجهی به ارمنستان تحویل داده و  این کشور نیز آنها را در درگیری نظامی با جمهوری آذربایجان به کار برده که در نتیجه آن ۱۲ نظامی و یک فرد غیر نظامی جان خود را از دست داده اند. وی افزود: چنین اقدام غیردوستانه ای به روابط و  همکاری های راهبردی جمهوری آذربایجان و صربستان که همواره از تمامیت ارضی یکدیگر حمایت کرده اند، لطمه می زند. کاردار موقت صربستان در باکو نیز گفت که موضع  جمهوری آذربایجان در ارتباط با این موضوع را به دولت متبوعش ابلاغ می کند. رسانه های جمهوری آذربایجان گزارش هایی درباره تحویل تجهیزات نظامی و مهمات از جانب صربستان و از طریق خاک گرجستان به ارمنستان مقارن با درگیری های اخیر نیروهای این کشور و جمهوری آذربایجان منتشر کرده اند.