معرفی آثار برگزیده بخش رقابتی جشنواره نمایشی مونولوگ «مهر واله»
به گزارش ایرنا، هیأت داورانِ بازبین و انتخاب آثار اولین جشنواره سراسری تئاتر مهر واله متشکل از حمیدرضا نعیمی حامد رحیمی نصر و سارا داروفروش، پس از بازبینی و بررسی ۲۱۱ اثر ارسالی به دبیرخانه‌ی جشنواره، ۱۰ اثر راه یافته به بخش مسابقه را معرفی کردند. دبیر جشنواره و مسئولان تماشاخانه‌ی مهرگان، به‌زودی نشستی را جهت هماهنگی و گفت‌وگو با کارگردانان و سرپرست‌های ۱۰ نمایش مذکور برگزار خواهند کرد تا گروه‌های شرکت‌کننده‌ در بهترین شرایط ممکن برای اجرا آماده باشند. بنا بر اعلام جشنواره تئاتر مهرواله، نمایش‌های یت به کارگردانی فریا امامی از تهران، فیل سواری با مهندس به کارگردانی سیما پورسید از تهران، پائین سمت چپ به کارگردانی هادی محرابی از همدان، میوه ممنوعه به کارگردانی ابوالفضل میر وکیلی از یزد، خانم x قویتر به کارگردانی صدف خبری زاده از تهران، مده‌آ به کارگردانی مرجان آقانوری از تهران، خاورمیانه منم به کارگردانی محمدرضا حیدری از تهران، تنها چیز قطعی به کارگردانی سعید شیشه گر از تهران، فریاد خاموش به کارگردانی محمد هادی عطایی از تهران و مده‌آ به کارگردانی مهدیه کوهستانی از تهران، ۱۰ اثر پذیرفته شده برای حضور در بخش رقابتی جشنواره تئاتر مهروتله را تشکیل می‌دهند. به گزتارش ایرنا، اولین جشنواره‌ سراسری تئاتر مهرواله از ۱۷ تا ۲۰  مهر سال ۱۴۰۰ با داوری فرهاد آئیش، حمیدرضا نعیمی و بهناز نازی در سالن‌های شماره یک و دو تماشاخانه‌ی مهرگان و سالن استاد عباس جوانمرد خانه تئاتر برگزار خواهد شد.