فروش قطعات استوک کامپیوتر / قطعات …ارائه دهنده خدمات درگاه پرداخت …تدریس زبان چینی شرق تهرانمشاوره روانشناسی و حقوقی

ظرفیت سردخانه محصولات کشاورزی بوشهر۱۲۰درصد افزایش یافت
محمد تقی منوچهری روز دوشنبه درگفت وگو با ایرنا افزود: تا سال ۹۲ ظرفیت سردخانه‌های دامی، شیلاتی و باغی این استان ۵۰ هزار تن بود اما در این مدت بیش از ۶۱ هزار تن به ظرفیت این سردخانه‌ها اضافه شده است. وی بیان کرد: در زمان حاضر استان بوشهر با سرمایه گذاری ۱۱۰ میلیارد تومانی دولت ۱۱۱ هزار تن ظرفیت سردخانه‌ای  دارد و این  امر می‌تواند کمک بزرگی به بخش کشاورزی باشد. منوچهری اضافه کرد: با افزایش ظرفیت نگهداری سردخانه‌ای محصولات کشاورزی در استان بوشهر ۲۴۵ فرصت شغلی در این بخش فراهم شده است. وی در خصوص توسعه ظرفیت صنایع تبدیلی و جانبی کشاورزی در استان بوشهر گفت: تا سال ۹۲ تنها ۲۰۸ هزار تن ظرفیت در بخش صنایع تبدیلی و جانبی کشاورزی شامل فرآوری و بسته بندی محصولات زراعی، شیلاتی و باغی وجود داشت. منوچهری ادامه داد: بانگاه توسعه‌ای دولت به بخش کشاورزی در زمان حاضر ۳۰۳ هزار تن ظرفیت جدید به ظرفیت صنایع تبدیلی و جانبی کشاورزی استان بوشهر اضافه شده است. وی یادآورشد: در این مدت برای توسعه صنایع تبدیلی و جانبی کشاورزی در استان بوشهر ۱۷۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است و به این وسیله زمینه اشتغال بیش از یک هزارو ۳۲۲ نفر فراهم شده است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: تا سال ۹۲ تنها ۲۰ هزار کلونی زنبور عسل در استان بوشهر وجود داشت اما با سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد تومانی دولت تدبیر و امید در این بخش امروز ۷۰ هزار کلونی جدید در استان ایجاد شده است.  منوچهری اضافه کرد: زنبورداری یکی از قابلیت‌های استان بوشهر است که در زمان حاضر این صنعت زمینه اشتغال ۴۰۰ نفر را فراهم  کرده است. وی با اشاره به صنعت پرورش طیور در استان بوشهر گفت: از سال ۹۲ تا ۹۸ تعداد ۵۲ واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت یک میلیون و ۵۸۰ هزار قطعه با سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد تومان و اشتغال ۴۰۰ نفر در استان ایجاد شده است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: با این سرمایه گذاری زنجیره ارزشی تولید گوشت مرغ در استان شامل واحد ۲۰ هزار قطعه‌ای پرورش مرغ مادر، ایجاد واحد ۱۷ میلیون قطعه‌ای جوجه کشی و ایجاد نخستین کشتارگاه صنعتی مرغ با ظرفیت ۶ هزار قطعه با سرمایه گذاری ۷۰ میلیارد تومان و اشتغال ۸۰ نفر تکمیل شده است.