فروش زیر قیمت محصولات حفاظتی و …دستگاه ماساژور و فیزیوتراپی گردن …تست ورزش NORAV آمریکا/آلمانخدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی …

اجرای طرح‌های الکترونیک در راستای توجه به جهش تولید
به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از سازمان بیمه سلامت،  محمد مهدی ناصحی درباره اقدامات سازمان بیمه سلامت در راستای توجه به جهش تولید افزود: در این باره سازمان بیمه سلامت اقداماتی انجام داده که می‌توان به اجرای طرح حـذف دفترچه کاغذی و توجه به پروژه‌هایی مانند توسعه و ارتقای پایگاه برخط بیمه شدگان کشور و استحقاق سنجی، نسخه نویسی الکترونیکی و تبادل الکترونیکی اسناد بستری اشاره کرد. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به کنترل و کاهش قیمت تمام شده درمان روستاییان بیان کرد: اجرای طرح بیمه تکمیلی درمان روستاییان با جامعه هدف ۲۰ میلیون نفری نیز یکی دیگر از طرح‌های مورد توجه در بحث جهش تولید است که عملیات اجرایی آن در دو استان خوزستان و هرمزگان به صورت پایلوت آغاز و پیش بینی می‌شود این طرح به مدت دو سال به طور کامل در سراسر کشور اجرایی شود. وی ادامه داد: در راستای توسعه محصولات تولیدی، کاهش وابستگی و کسب بازار هدف، طرح تولید صافی‌های همودیالیز در شرکت فارماشیمی در حال اجرا است؛ این طرح در مرحله انعقاد قرارداد با طرف خارجی است و پیش بینی مدت اجرای طرح یک سال خواهد بود. ناصحی گفت: ‌توسعه دولت الکترونیک از طریق برقراری امکان استعلام سیستمی و حذف دفترچه‌های کاغذی در راستای کاهش وابستگی به واردات برگه‌های کاربن لس نیز در سازمان بیمه سلامت با هدف جهش تولید مورد توجه قرار گرفته است.  مدیر عامل سازمان بیمه سلامت یادآورشد: تشکیل پایگاه اطلاعاتی برخط بیمه شدگان در راستای حذف هم‌پوشانی و هدر رفت منابع، ‌ساماندهی درآمدهای قابل وصول و وصولی در چهارچوب توسعه نرم افزار نیز با جدیت در بیمه سلامت مورد پیگیری است.