قیمت صندلی تاشو سینمایی رض کو …هلدینگ بازرگاننرم افزار حسابداری پارمیسدوربین مداربسته , DVR , تجهیزات …

تعیین تکلیف معلمان و آموزش‌یاران حق التدریسی در دستور کار مجلس
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش‌شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک فوریتی اصلاح ماده الحاقی مصوب ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۷ به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش در دستور جلسه امروز قرار دارد. همچنین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی نیز در دستور کار نمایندگان است. در ادامه، گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح جهش تولید و تامین مسکن و گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ بررسی می‌شود. گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد واکسن کرونا، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانه های نظارتی در حوزه امور بانکی در دستور کار نمایندگان است. انتخاب یک‌نفر از نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون‌ اقتصادی به‌عنوان ناظر در هیأت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان موضوع قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی و  بررسی تقاضای اولویت نسبت به طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (شفافیت آرای نمایندگان) نیز برای دستور صحن علنی امروز پیش بینی شده است.