مدیران احزاب با معاون سیاسی وزارت کشور دیدار می‌کنند
محمدعلی تبرائی مدیر اجرایی خانه احزاب عصر چهارشنبه به خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: اولین دیدار احزاب با مدیران جدید سیاسی کشور  فردا -پنجشنبه ۶ آبان - برگزار می‌شود. مدیر اجرایی خانه احزاب افزود: همایشی با ابتکار کمیته بین الملل خانه احزاب ایران در خصوص امنیت ملی، افغانستان و آذربایجان تشکیل شده است و محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی وزارت کشور نیز سخنران آن برنامه است. عضو کمیسیون‌ ماده ۱۰ قانون احزاب کشور عنوان کرد: دیدگاه احزاب پیرامون امنیت ملی و مسائل منطقه‌ای و همسایگان تجمیع، پالایش و برای نهادهای بالادستی ارسال خواهد شد. تبرایی گفت: همچنین برخی دبیران احزاب و اعضای کمیته بین الملل خانه احزاب،  مدیران وزارت کشور و وزارت  امور خارجه در همایش خانه احزاب سخنرانی خواهند کرد.