اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امیدوارم قبل از مرگ نقشی که همیشه دوست داشتم را بازی کنم