مذاکرات شرمن با وزیر خارجه چین درباره ایران، افغانستان و کره شمالی