اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توجه بیش از حد به روایت مستقیم به جای روایت نمایشی؛ ضعف مهم آثار است