مهارکشنوار آلومینوم یا متالایز (نقره …نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …بهترین آموزشگاه زبان

زهرا احمدی به سمت مدیرکل تقسیمات کشوری منصوب شد
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، در حکم عبدالرضا رحمانی فضلی خطاب به زهرا احمدی آمده است: با عنایت به مراتب تعهد تخصص و تجارب ارزشمند و بنا به پیشنهاد معاون سیاسی به موجب این حکم به سمت مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری منصوب می شوید. در ادامه این حکم؛ بررسی و تهیه طرح‌های توجیهی برای ارتقای سطح تقسیماتی مناطق برابر ضوابط و قوانین موضوعه و در راستای رشد و توسعه متوازن و بسط عدالت اجتماعی، ساماندهی و برقراری نظام مطلوب تقسیمات کشوری، کدگذاری و یکسان سازی عناصر و واحدهای تقسیماتی و استفاده از دانش و فن آوری های نوین و به روز و پیگیری لایحه جامع تقسیمات کشوری از جمله اموری برشمرده شده است که اهتمام و تلاش مدیر کل جدید دفتر تقسیمات کشوری برای تحقق آن، با استعانت از درگاه خداوند قادر متعال و ضمن استفاده از توان و همفکری سایر دست اندرکاران و از طریق برنامه برنامه ریزی هدفمند و مبتنی بر اصول و در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید، مورد انتظار وزیر کشور است. زهرا احمدی کارشناس ارشد حوزه جفرافیا و برنامه ریزی که امروز با حکم وزیر کشور، رسماً مسئولیت دفتر تقسیمات کشوری را بر عهده گرفت، قریب به سه دهه مستمراً در دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور خدمت کرده و پیش از این ریاست گروه مطالعات تقسیماتی را بر عهده داشته است.  سید سعید جلالی که از بهمن ماه ۱۳۹۵ به عنوان مدیرکل تقسیمات کشوری انتخاب شد و تاکنون مسئولیت این دفتر را بر عهده داشت، به عنوان مشاور وزیر کشور منصوب شد.