هوای ۷ شهر ناسالم است

هوای ۷ شهر ناسالم است
به گزارش ایرنا از سامانه شبکه ملی پایش کیفی هوای محیط و صوت سازمان حفاظت محیط‌زیست، هوای شهرهای اردبیل با شاخص ۱۸، گرگان ۲۱ و سنندج ۴۷ پاک است. همچنین هوای شهرهای رودبار با شاخص ۵۱، ایلام ۵۲، زنجان ۵۵، قزوین ۵۵، همدان ۵۶ ، بیرجند ۶۳، سمنان ۶۵، بوشهر ۶۸، یزد ۶۸، کرمان ۷۶، خرم آباد ۷۸، قم ۷۸ ، شیراز ۷۹، شهرکرد ۸۱، زاهدان ۸۴، ارومیه ۸۵ و بندر عباس ۸۷ در شرایط قابل قبول قرار دارد.