عملکرد ۱۰۰ روزه وزارت کار/ رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی

عملکرد ۱۰۰ روزه وزارت کار/ رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی
به گزارش پنجشنبه شب ایرنا، زمینه‌سازی برای یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی، عملیاتی و مدیریتی، پیگیری برنامه جهش تولید و رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی وابسته به منظور ساماندهی و دسترسی به داشبوردهای مدیریتی در بنگاه‌های اقتصادی وابسته، از فعالیت های معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بازه زمانی است. بر اساس این گزارش، در راستای بررسی عملکرد بنگاه‌های مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاخص بهره‌وری محاسبه شده که بی‌شک، گام مهمی برای نظارت بر عملکرد این بنگاه‌ها خواهد بود.  همچنین تعیین سهم بنگاه‌های اقتصادی وابسته به صندوق‌های بازنشستگی در هر استان و شهر به تفکیک صنعت، صندوق و بنگاه، سهم بنگاه ها از مصرف انرژی در هر استان و در هر صنعت، رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی تابعه و ایجاد بازار رقابتی مدیران و ... از نتایج این اقدام عنوان شده است.  در این گزارش، همچنین توسعه سامانه مدیریت و پایش پروژه‌ها به منظور کنترل و به سرانجام رساندن پروژه‌های بنگاه‌های اقتصادی وابسته و تغییر ساختار هیأت امنای تأمین اجتماعی به عنوان فعالیت‌های این معاونت آمده است. طبق این گزارش، به منظور جلوگیری از رانت‌جویی و استفاده ابزاری از منابع صندوق‌ها به نفع افراد یا گروه‌های خاص و با هدف حفظ، ارتقای ذخایر و منابع صندوق‌ها، تعدیل بنگاه‌داری، اصلاح سبد سهام، سرمایه‌گذاری در صنایع پربازده در راستای استراتژی بنگاه‌داری صندوق‌ها، اصلاح ساختار هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، تجدید سازماندهی بنگاه‌ها و ارتقای کارآیی و بهره‌وری، تجمیع و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی، تدوین برنامه‌های عملیاتی برای ارتقای پایداری صندوق‌های بازنشستگی، تکمیل زنجیره ارزش در صنایع مختلف از برنامه اجرایی آتی معاونت امور اقتصادی آورده شده که به منظور اجرایی کردن سیاست‌ها، مأموریت‌ها و شرح وظایف معاونت امور اقتصادی، تهیه و در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی شده است.