فروش سود پرک 98% آراکس شیمیسررسید | سالنامه | سررسید 1400 …تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …اجاره خودرو وتشریفات

تاثیر کرونا بر کودکان طلاق در کویت
به گزارش روزنامه العربی الجدید، به دلیل گسترش ویروس کرونا بسیاری از والدینی که از یکدیگر طلاق گرفته اند باتوجه به اینکه مراکز مربوط به تنظیم دیدار کودکان طلاق تعطیل هستند از دیدار با فرزندان خود محروم شده اند. براساس این گزارش، اختلال در امور دولت تأثیر عمده ای بر والدین مطلقه داشته است، به ویژه پس از اینکه کار مراکز دیدار و تحویل تحت نظارت وزارت دادگستری ، که تنظیم ملاقات پدر مطلقه یا مادر مطلقه با فرزندانشان را براساس ضوابط حضانت و ملاقات صادره از طرف دادگاه خانواده بر عهده دارند در کویت متوقف شده است. ابو حسین ، می گوید ، سه ماه نتوانسته است فرزندان خود را ببیند زیرا در اواسط ماه مارس سال جاری به دلیل ویروس کرونا ، مشاغل در این کشور مختل شده است، همسرش حضانت فرزندان را برعهده گرفته و حاضر نیست اجازه دهد آنها را در خانه خود ببیند و تهدید کرد پدر، اگر به خانه او بیاید تا پسران خود را علیه وی کند او را با مشکلات قانونی جدیدی روبرو می کند و ممکن است کار به زندان یا ممنوعیت دیدار با فرزندانش بکشد. "ام دری" یک زن مطلقه کویتی نیز که همسرش از پسرش سرپرستی می کند، می گوید که برای یافتن راه حلی برای مشکل خود، هر دری را می کوبد، زیرا از ۱۰ مارس گذشته پسرش را ندیده است، اما مقامات گفتند که کار مجدد مراکز تنظیم کننده ملاقات با توجه به مقررات مربوط به فاصله گذاری اجتماعی که توسط وزارت بهداشت وضع شده است، صورت می گیرد. وی افزود که سه ماه دیدار نکردن با فرزندنش کار آسانی نبوده متأسفانه اکثر زنان مطلقه شرایط بدی را تجربه می کنند و به صلح ختم نمی شود و همسران از طریق فرزندان انتقام می گیرند. مرکز ملاقات و حضانت در پاسخ به درخواست های والدین با صدور بیانیه ای اعلام کرده که مقدمات برای پذیرش فرزندان و خانواده های آنها در این مراکز و احیاء مجدد سیستم ملاقات ها  پس از تحقق کلیه شرایط بهداشتی و درمانی اعمال شده توسط وزارت بهداشت آغاز خواهد شد. عیسی البشر سخنگوی وزارت دادگستری گفت: این وزارتخانه در تلاش است تا نیازهای خانواده را با اقدامات بهداشتی برای تأمین محافظت از کودکان و کارمندان وزارتخانه در برابر ویروس کرونا فراهم کند.