چین دارای بزرگ ترین سیستم تامین مسکن در جهان
به گزارش ایرنا،  از هزاران سال گذشته تا کنون، از نگاه مردم چین برای داشتن یک زندگی خوب، باید صاحب یک خانه بود و این را رکن اصلی زندگی خود می دانند. تا پایان سال ۲۰۲۰، بیش از ۳۸ میلیون نفر از مردم که دارای سختی و مشکلات زندگی بودند نیز به خانه های سازمانی منتقل شدند. در مجموع بیش از ۲۲ میلیون نفر از این گروه افراد از سوی دولت یارانه نقدی اجاره مسکن دریافت کردند.   خانوارهای شهری کم درآمد اساسا تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته اند و به این ترتیب،  بزرگ ترین سیستم تامین مسکن جهان در چین ایجاد شده و  همچنان در حال گسترش و تکمیل است.