اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

استیضاح هیچ یک از وزرا اعلام وصول نشده است